+420 581 222 262         info@kidde.eu           ende

Co je oxid uhelnatý (CO) a jak vzniká?

Oxid uhelnatý (CO) je smrtelný, bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu. Vzniká neúplným spalováním různých paliv, včetně uhlí, dřeva, dřevěného uhlí, oleje, petroleje, propanu či zemního plynu. Zařízení poháněná spalovacími motory, jako jsou přenosné generátory, automobily, sekačky na trávu také produkují oxid uhelnatý.

Kolik lidí neúmyslně otrávil oxid uhelnatý?

V České republice umírají každoročně desítky lidí na otravu oxidem uhelnatým, který vzniká pomocí porouchaných nebo špatně udržovaných topných nebo palivo spalujících zařízení. V těchto zařízeních dochází k nedokonalému spalování, patří sem například trouby, sporáky, ohřívače vody a pokojové ohřívače, karmy, krby, přímotopy, plynové kotle nebo kotle na tuhá paliva, zařízení poháněné motorem jako jsou přenosné generátory, automobily, zařízení která jsou provozována v domácnostech a jiných uzavřených prostorách. Jen v roce 2005, pracovníci záchranné služby evidovali nejméně 94 případů souvisejících s CO úmrtím nebo otravou CO. V souvislosti s tímto tichým a nenápadným zabijákem mají čísla úmrtnosti v souvislosti s oxidem uhelnatým vzrůstající tendenci a každý rokpřibývá více a více obyvatel s otravou CO.

Jaké jsou příznaky otravy CO?

Vzhledem k tomu, CO je plyn bez zápachu, bezbarvý, a jinak nezjistitelný pomocí lidských smyslů, samotní obyvatelé většinou vůbec netuší jakému nebezpečí jsou vystaveni. Počáteční příznaky nízké až střední úrovně CO otravy jsou podobné chřipce (ale bez horečky).

Patří mezi ně:

 • Boles
 • t hlavy
 • Únava.
 • Dušnost
 • Nevolnost
 • Závrať

Důsledkem otravy při vystavení organismu vysoké koncentraci CO je:

 • Dezorientace
 • Zvracení
 • Ztráta svalové koordinace
 • Ztráta vědomí
 • S následkem smrti

Závažnost příznaků také souvisí s úrovní CO a dobu trvání expozice po kterou byl organismus koncentraci CO vystaven. Příznaky otravy při nízké nebo střední koncentraci CO mohou být velice jednoduše zaměněny ať už samotnými obyvateli nebo lékaři za příznaky doprovázející chřipku a často vedou k tragickému úmrtí. V případě vysoké koncentrace CO dochází se zkracuje i doba expozice (příčinou může být například provoz spojený s využitím generátorů a plynových přímotopů v bytových i nebytových prostorách). U obětí pak dochází velice rychle k psychické dezorientaci, ztrácí svalovou kontrolu, a to aniž by nejprve zaznamenaly mírnější příznaky. Pokud v takových případech nedojde k záchraně zasažené osoby s největší pravděpodobností dojde k jejímu úmrtí.

Jak mohu zabránit otravě CO?

 • Ujistěte se, že zařízení je instalováno a provozováno v souladu s pokyny výrobce a místními stavebními předpisy. Většina zařízení by měla být instalována kvalifikovanými odborníky. Na těchto systémech by měly být pravidelně prováděny roční revize, servis a údržba pro zajištění správné provozu schopnosti. Revizní technik by měl také pravidelně kontrolovat komíny a kouřovody z možného důvodu zanesení, koroze, praskliny, částečné nebo úplné uvolnění, atd.
 • Nikdy sami neprovádějte údržbu topných systémů, palivo splňujících zařízení a spotřebičů bez řádných znalostí, dovedností a nástrojů. Rozsah a způsob drobných oprav včetně údržby, kterou na zařízeních můžete provádět sami naleznete v příručce uživatele daného zařízení.
 • Nikdy nepoužívejte uvnitř prostoru nebo v jeho bezprostřední blízkosti přenosný generátor nebo jiný palivo spalující motor. Dokonce ani při otevřených dveřích a oknech, prostory především jako garáže, dílny nebo technické místnosti se pak velice rychle mohou stát pastí CO ve kterých se úroveň CO velice rychle vyšplhá na smrtelnou úroveň.
 • Nainstalujte detektory CO a měřící zařízení CO s digitálním displejem pro zobrazení aktuální naměření koncentrace CO. Instalujte detektory pouze renomovaných značek, jako jsou například Kidde, FireAngel, SAFE, FirstAlert, splňující bezpečnostní předpisy a normy. Detektory CO poskytují dokonalou ochranu před tímto smrtelným nebezpečím v podobě CO, avšak nejsou náhradou za správné používání a údržbu zařízení, které mohou produkovat CO. Nainstalujte detektory CO v chodbě oddělující dva prostory, v každé ložnici a obývacím pokoji. Ujistěte se, že poplach detektoru (jeho akustický signál) je slyšitelný a že zde nejsou případné překážky, který by detektoru bránily v detekci CO popřípadě snižovali účinnost akustického signálu poplachu (skříně, závěsy, dveře atd.).
 • Nikdy nepoužívejte přenosné grily nebo jiné vybavení určené pro táboření uvnitř domu, garáže, pokud nesplňuje speciální bezpečnostní normy pro bezpečné použití v uzavřeném prostoru.
 • Nikdy nenechávejte běžet nastartovaný motor automobilu v uzavřeném prostoru nebo garáži a to ani v případě, že ponecháte otevřené okno a dveře.
 • Nikdy nenechávejte hořet otevřený oheň uvnitř domu, garáže, vozidla nebo stanu.
 • Nikdy nepoužívejte k vytápění prostoru plynových spotřebičů, jako jsou sporáky, pece, či sušičky.
 • Nikdy nepoužívejte palivo-spalující zařízení v nevětraných prostorách určených pro spaní.
 • Během rekonstrukce domu, se ujistěte, že ventilace, a spalinová potrubí včetně komínů nejsou blokovány nebo zaneseny. Ujistěte se, že jsou zařízení v provozu schopném stavu a bezpečná pro další provoz.

Jaká úroveň CO je nebezpečné pro naše zdraví?

Dopad účinků CO na zdraví závisí na koncentraci CO a délce expozice, stejně jako na zdravotním stav každého jednotlivce. Koncentrace CO je měřena v částech na milion (ppm). U většiny jedinců se nijak vážně neprojeví vystavení dlouhodobé expozice CO na úrovni přibližně 1-70 ppm, ale u některých osob se srdečními potížemi může dojít ke zvýšení bolesti na hrudi. V případě, že jde o vyšší koncentraci CO nad 70 ppm, budou příznaky patrné a mohou zahrnovat bolesti hlavy, únavu a nevolnost. Pokud dojde k trvalému vystavení koncentrace CO nad 150 až 200 ppm, dochází k dezorientaci, bezvědomí ve valné většině s následkem smrti.

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky CO a nemám detektor CO, nebo můj detektor CO není funkční?

Pokud si myslíte, že pociťujete příznaky otravy CO, ihned se přesuňte na čerstvý vzduch. Nevracejte se domů a pomoc se pokuste zavolat například od sousedů. Kontaktujte místní jednotku hasičského záchranného sboru po případě místní servisní středisko dodavatele plynu. Pokud by jste setrvali v domácnosti, mohly by jste ztratit vědomí a zemřít. Je také důležité neprodleně kontaktovat lékaře aby konstatoval správnou diagnózu, potvrdil nebo vyloučil otravu CO a zajistil odpovídající postup. Informujte svého lékaře o tom, že se domníváte, že by příčinou vašeho stavu mohla být otrava CO. Rychlá lékařská pomoc je naprosto nezbytná, pokud váš organismus vykazuje příznaky otravy CO. Jestliže přivolaný lékař potvrdí otravu CO otravu, ujistěte se, že ve vaší domácnosti dojde ke kontrole všech spotřebičů a potenciálních zdrojů CO prostřednictvím kvalifikovaných servisních osob i před jejich opětovným použitím.

Jsou detektory a měřící zařízení spolehlivé?

Detektory CO vždy byly a stále jsou navrhovány tak, aby spustily poplach a informovali okolí ještě před dosažením nebezpečné úrovně CO s potenciálním ohrožením na životě. Bezpečnostní standardy pro detektory CO jsou neustále vyšší a vychází s normy ČSN EN 50291.

Jak by měl spotřebitel otestovat detektor CO, aby se ujistil, že funguje správně?

Spotřebitelé by se měli vždy řídit pokyny stanovanými výrobcem uvedenými v průvodní dokumentaci výrobku (uživatelské příručce). Pomocí testovacího tlačítka detektoru, lze provést kontrolu el. obvodů zařízení a jejich funkčnost, nikoliv však funkčnost nebo přesnost senzoru.
Jedním z mála sofistikovaných způsobů jak otestovat senzor vašeho detektoru CO je prostřednictvím testovací sady s kalibračním plynem Detectagas speciálně vyvinutým testování elektrochemických senzorů detekce CO.
Detectagas umožňuje pomocí velmi jednoduchého testu ověřit senzor všech modelů detektorů CO, dle norem ČSN EN 50291 nebo UL 2034. Koncentrace kalibračního plynu CO je na určité úrovni, která jej dělá naprosto bezpečným k testování.
Berte prosím na vědomí, že všechny detektory CO mají omezenou životnost s doporučeným datem výměny, která je dána kvalitou výrobku a požitým typem senzoru. Tyto informace by měli být součástí technické specifikace výrobku zveřejněných výrobcem, uvedeny v literatuře nebo uživatelské příručce.

Jak mám nainstalovat detektor CO?

Detektory CO by měly být instalovány v souladu s pokyny výrobce. Mezinárodní asociace výrobců detektorů v závislosti na studiích a výpovědi osob zasažených CO doporučuje, aby byl jeden detektor CO instalovat na chodbě mimo ložnice, v obývacím pokoji a v každé ložnici vaší domácnosti. Detektory CO mohou být bateriové nebo kabelové s přímým zapojením do zásuvky sítě 230V. Kabelové detektory CO by měli být s bateriovým zálohováním pro případ výpadku proudu.
V případě domácností doporučujeme použití detektorů CO s bateriovým, integrovaným, napájecím zdrojem. Tato moderní zařízení nabízí napájení zařízení až po dobu 10 let, bezpečný a bezstarostný provoz s ohledem na výměnu baterií a zohledňují potřeby současného náročného zákazníka. Jestliže vybíráte vhodné místo pro instalaci detektoru CO vyhněte se místům, která jsou v blízkosti topení nebo otvorů vzduchotechniky, cirkulace vzduchu, mohou být zastavěny nábytkem, zakryty závěs a podobně. Nedoporučujeme instalovat detektory CO v kuchyních nebo v bezprostřední blízkosti palivo spalujících zařízení a spotřebičů.
Doporučujeme zvážit možnost pořízení stolního detektoru, který nemusí být pevně instalován na stěnu a lze jej tedy přenášet nebo s ním cestovat.

Co byste měli dělat, pokud zazní poplach?

Nikdy neignorujte poplach a akustický signál sirény detektoru CO! Každý takový poplach je varování, před potenciálním smrtelným nebezpečím.
Pokud se spustí akustický poplach detektoru CO nesnažte se pátrat po jeho příčině:

 1. Ihned se přesuňte ven na čerstvý vzduch.
 2. Přivolejte lékařskou pomoc, hasiče, servisní středisko nebo volejte tísňovou linku 112.

Po tom co jste volali tísňovou linku 112 zkontrolujte zda jsou přítomny všechny osoby žijící s Vám a ve vaší domácnosti. Do zasažených prostor CO se nevracejte dokud vám k tomu hasiči nebo záchranáři nedají svolení. Je-li stanoveno zdrojem CO nefunkční zařízení, nepoužívejte ho, dokud nebude zkontrolováno a opraveno kvalifikovaným personálem.

Pokud Vám záchranné složky umožní návrat do domácnosti a váš detektor CO spustí opětovně během 24 hodin poplach, opakujte kroky 1, 2 a 3. Přivolejte kvalifikovaného technika, aby znovu a důkladně zkontroloval i další spotřebiče a zařízení, které mohou být potenciální hrozby zdroje CO. Pokud jsou zjištěny problémy v průběhu této inspekce, mají výbavu okamžitě.
Poznámka: Pokud spalovací zařízení, není kontrolované technikem a kontaktujte přímo výrobce s informací o CO a bezpečnosti s ním spojeným. Ujistěte se, že nejsou používána v blízkosti vašeho domova nebo ve vaší garáži žádná motorová vozidla.

Mohou být detektory CO použity v obytných a jiných vozidel pro volný čas?

Jsou vyráběny Detektory CO s přímým schválením pro použití v karavanech a lodích dle EN 50291-2: 2010.

 

 

Kde nás najdete?

 • Adresa :
  750 02 Přerov
  Havlíčkova 1113/47
  Česká republika
 • Tel : (+420) 581 222 262
 • Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Website : www.kidde.eu

Rychlý dotaz

Neváhejte kontaktovat technickou podporu nebo zaslat připomínku či jiný dotaz.