+420 581 222 262         info@kidde.eu           ende

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SAFE HOME europe s r.o.

Základní údaje

SAFE HOME europe s.r.o.
Sídlo společnosti: Havlíčkova 1113/47, Přerov, PSČ 750 02
IČ: 28597991
DIČ: CZ28597991

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zapsána: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44169

Pokud nebude písemně stanoveno jinak, platí tyto všeobecné obchodní podmínky bez výjimky na veškerý prodej uskutečněný společností SAFE HOME europe s. r.o., („dodavatel“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44169 kupujícímu.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Před objednáním zboží ať už osobní, telefonickou, emailovou formou nebo prostřednictvím internetového obchodu je kupující povinen se seznámit s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami společnosti SAFE HOME europe s. r.o.

Potvrzením objednávky kupující přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky a zároveň stvrzuje, že si podmínky přečetl a že s nimi bezvýhradně souhlasí, a to v celém jejich rozsahu.
Kupní smlouva vzniká zasláním potvrzení závazné objednávky prodávajícího kupujícímu. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení zboží.
Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Elektronická zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

Výdej, zasílání zboží a dodací lhůty

Kupující si může osobně vyzvednout zboží na našem centrálním skladě v Přerově. Ostatní pobočky mají pouze administrativní charakter. Veškeré zasilatelské služby a expedice zboží, včetně reklamací zboží jsou realizovány prostřednictvím centrálního skladu Přerov.

Veškeré zboží bude vyexpedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodržení expediční lhůty, bude kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

Zboží skladem

Naše skladové zásoby nabízí pro okamžitou expedici 90% všech námi nabízených položek. Objednávky přijaté do 12:00 hodin budou odesílány ještě téhož dne. Objednávky přijaté po této hodině expedujeme následující den dopoledne nebo dle požadavků zákazníka. Pokud zákazník v průběhu dne objedná podruhé další zboží, bude vystavena další faktura a zajištěna samostatná expedice.

V případě objednávek zboží s individuální dodací lhůtou (větší množství zboží než obvyklé, neurčité množství, zboží právě zařazeného do prodeje, zboží označeného jako „na zakázku“, atd.) bude vždy po dohodě s kupujícím sjednán individuální termín expedice zboží, který může být dodavatelem změněn nebo prodloužen v závislosti na jeho dodání ovlivněné třetími stranami (výrobci, expedičními přepravci, atd.).  

Dodací podmínky jsou EXWORKS z centrálního skladu dodavatele, přičemž veškeré riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy bude zboží dáno k dispozici přepravci za účelem přepravy. Pokud dodavatel neschválí písemně jinak, jsou veškeré dodací lhůty odhady. Veškeré nároky v souvislosti s vadami zboží musí být písemně oznámeny dodavateli do 14 dnů ode dne doručení, jinak se má za to, že veškeré zboží bylo doručeno a převzato. Kupující nese odpovědnost za veškerá prodlení nebo zvýšené náklady, které vzniknou dodavateli a jsou způsobené jednáním nebo opomenutím kupujícího nebo v souvislosti s nimi. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úhradou ceny za zboží v plné výši; do doby, než dojde k úhradě v plné výši, kupující zcela pojistí zboží ve prospěch dodavatele, nezatíží je poplatky a zajišťovacími právy a třetí stany bude informovat o rezervaci vlastnictví.

Forma zasílání zboží
Obchodní balík – Česká pošta, dodávka na adresu nebo provozovnu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, uloží zásilková služba balík na nejbližší pobočce České pošty.
Kurýrní služba PPL - Doprava zásilek do 30kg, dodávka na místo určení (např. provozovny, trvalého bydliště, skladu, atd.) do 24h a převoz nadměrných zásilek, dodávka na místo určení (např. provozovny, trvalého bydliště, skladu, atd.) Dopravné a balné u nadměrných zásilek je účtováno na základě aktuálního ceníku společnosti SAFE HOME europe s. r.o.
Dopravné u objednávek nad 25.000,-Kč bez DPH neúčtujeme, s výjimkou přepravy nadměrných zásilek. U objednávek menšího rozsahu účtujeme dopravné a balné dle reálných tarifů dopravců a na základě ceníku společnosti SAFE HOME europe s. r.o. Každá zásilka je vybavena podrobnou technickou a obchodní dokumentací.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností nenese dodavatel odpovědnost.

Cenová nabídka

Dodavatel může měnit ceny a specifikace veškerého zboží na základě svého výhradního uvážení a bez jakéhokoliv upozornění s výjimkou toho, že cenová nabídka dodavatele je závazná pouze v případě, že kupující zboží objedná ve lhůtě uvedené v cenové nabídce, nebo pokud žádná lhůta uvedena není, do 30 dnů. Kupující musí požádat o expedici celkového množství objednaného zboží do 12 měsíců ode dne objednání, jinak se podle uvážení dodavatele mohou na množství skutečně dodané, i když již bylo fakturováno, vztahovat standardní ceny v okamžiku expedice. Pokud není výslovně uvedeno jinak, ceny nezahrnují instalaci, spuštění, revizi, uvedení do provozu nebo servis. Veškerá data, nástroje, návrhy, výkresy, příručky, manuály a jiné duševní vlastnictví vytvořené nebo dodané podle těchto všeobecných podmínek jsou vlastnictvím výrobce, dodavatele nebo výhradního zástupce příslušného zboží.

Pokud kdykoliv dojde ke zvýšení nákladů dodavatele na materiál o 5 % nebo více, může dodavatel u svých stávajících a budoucích cenových nabídek a nebo u objednávek kupujícího příslušně zvýšit cenu veškerého dotčeného zboží.

Platební podmínky - úhrady
Zboží je dodáváno na úvěr „fakturu“ s úhradou převodním příkazem nebo na dobírku. Pokud není dodavatelem stanoveno jinak, provádějí se veškeré úhrady v českých korunách (Kč), pokud je kupujícímu fakturováno do České republiky a v eurech (EUR), pokud je kupujícímu fakturováno mimo Českou republiku.

Pokud není dodavatelem stanoveno jinak, jsou veškeré úhrady splatné na účet dodavatele do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Na fakturu s převodním příkazem je zboží prodáváno pouze autorizovaným distributorům, stálým obchodním partnerům s dobrou platební morálkou a uzavřenou obchodní smlouvou (u stávajících stálých partnerů není smlouva podmínkou). U nových zákazníků je možnost uzavření obchodní smlouvy s možností odběru zboží na fakturu do výše kreditu stanoveného ve smlouvě, avšak nejdříve po plném uhrazení 3 objednávek v hotovosti, předem nebo na dobírku. Splatnost faktur je standardně 14 dnů.

Dodavatel si vždy vyhrazuje právo hodnotit úvěrovou morálku kupujícího, a pokud kupující nebude způsobilý pro úvěr dle kritérií dodavatele, dodavatel může upravit nebo zrušit úvěrové podmínky bez vyrozumění a vyžadovat záruky, zajištění nebo platby předem za další dodávky zboží.

Pokud některé faktury zůstanou po dni splatnosti neuhrazené, dodavatel může odmítnout poskytnout další dodávky a tyto faktury budou podléhat úrokové sazbě ve výši o 7 % ročně vyšší, než je úroková sazba České národní banky.

Kupující uhradí veškeré náklady na inkasování neuhrazených částek, včetně právních honorářů.

Vyloučení započtení

Kupující není oprávněn započíst žádnou fakturovanou částku proti jakékoliv částce, kterou má nebo v budoucnosti bude muset uhradit dodavatele kupujícímu nebo jeho přidruženým společnostem.

Ceny
Společnost SAFE HOME europe s. r.o. pravidelně vydává aktuální velkoobchodní ceník, určený především pro své autorizované distributory a akreditované firmy v oboru instalací. Součástí ceníku jsou také doporučené maloobchodní ceny, které jsou závazné v případě internetových prodejů a prezentací. Co se týče montáží instalačních firem mohou být jimi doporučené prodejní ceny měněny dle tržního prostředí nebo individuálního uvážení vzhledem k podmínkám či rozsahu konkrétní instalace. V případě pravidelných velkoobchodních odběrů zboží a dobré platební morálce kupujícího nabízíme zvýhodnění obchodních podmínek (slevy z velkoobchodního ceníku, prodloužení splatnosti faktur, testery zboží, produktová a obchodní školení, akreditaci atd.).

OEEZ

a) Ceny nezahrnují náklady na recyklaci zboží uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a tyto náklady mohou být přičteny k cenám uvedeným v cenové nabídce.

b) Pokud nebyl uhrazen poplatek podle článku 15 odst. a) výše, v případě, že se na zboží vztahuje ustanovení směrnice OEEZ 2002/96/ES v podobě, v jaké je směrnice implementována v místní jurisdikci, nese za financování a organizaci likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení odpovědnost kupující, který tímto tuto odpovědnost přijímá a kupující odškodní dodavatele za veškerou odpovědnost. Kupující zajistí sběr, zpracování a recyklaci zboží v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a tuto povinnost přenese na konečného uživatele zboží. Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, může dojít k uplatnění trestněprávních sankcí v souladu s místními zákony a předpisy.

Slevy

Slevy mohou být kupujícímu poskytovány na základě pravidelných množstevních odběrů, při jednorázovém odběru vyššího množství zboží, na základě individuální poptávky nebo podmínek.

Daň

Částka veškerých platných daní se přičítá k ceně zboží a hradí ji kupující. V případě výjimek přijatelných pro finanční úřady je kupující dodavateli povinen doložit platná osvědčení.

Vyšší moc

Dodavatel není odpovědný za jakékoliv prodlení s výrobou nebo dodáním zboží, pokud k nim dojde v důsledku události vyšší moci, kam mimo jiné patří i neschopnost nebo odmítnutí třetích stran poskytnout dodavateli zboží, díly, služby, příručky nebo jiné informace nezbytné pro doručení zboží, zpoždění či zamítnutí udělení povolení k vývozu nebo pozastavení nebo zrušení jejich platnosti nebo jakékoliv jiné jednání kteréhokoliv státního orgánu, které omezí schopnost dodavatele plnit smlouvu, stejně jako požár, zemětřesení, povodeň, nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo jakékoliv jiné události vyšší moci, karantény, epidemie, pandemie nebo jiné regionální zdravotnické krize, pracovní stávky nebo výluky, nepokoje, veřejné násilí, vzpoury, občanská neposlušnost, ozbrojený konflikt, teroristické činy nebo válka (nebo jejich bezprostřední hrozba) nebo jiný důvod mimo přiměřenou kontrolu dodavatele. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 90 dnů, může kterákoliv smluvní strana objednávku kupujícího ukončit a kupující zaplatí dodavateli za práci vykonanou před takovým ukončením a uhradí mu veškeré přiměřené výdaje, které dodavateli vzniknou v důsledku tohoto ukončení objednávky. V případě prodlení s dodáním nebo plněním, které je způsobeno vyšší mocí nebo kupujícím, se dodací termín nebo termín poskytnutí plnění prodlouží o dobu, po kterou dodavatel skutečně byl v prodlení, nebo o vzájemně dohodnutou dobu. Pokud by z důvodů jiných než je výše uvedené dodavatel porušil smlouvu nebo by dodal zboží se zpožděním nebo ho nedodal vůbec, je jediným prostředkem nápravy, který náleží kupujícímu vůči dodavateli, možnost zrušit svoji objednávku, a to na základě předchozího písemného oznámení doručeného dodavateli. Dodavatel může dodávky učiněné na základě jakékoliv objednávky uskutečnit jednou nebo více zásilkami.

Ukončení objednávky

Žádná objednávka provedená kupujícím nesmí být zrušena bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Pokud dodavatel souhlasí se zrušením, kupující bude povinen uhradit poplatky za zrušení objednávky, které mohou zahrnovat:

a) úpravu ceny na základě množství dodaného zboží,

b) veškeré přímé a nepřímé náklady, které vzniknou v důsledku zrušení objednávky kupujícího nebo jsou na ní vyhrazeny,

c) celkové náklady na veškeré zvláštní materiály vyžadované pro zakázkové zboží

d) přiměřené rezervy na poměrné náklady a předpokládaný zisk, které jsou v souladu se standardy daného odvětví.

Dodavatel může ukončit objednávku kupujícího v celém jejím rozsahu nebo její část, pokud kupující tyto všeobecné podmínky poruší, nebo v případě řízení o konkurzu, platební neschopnosti, zrušení nebo nucené správě kupujícího.

Ochrana osobních údajů

Registrací a potvrzením objednávky poskytuje kupující bezvýhradný souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje kupujícího jakož i ostatních zákazníků jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám. Údaje o kupujícím a zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka nebo jsou odpovědni za její vyřízení či přepravu, a to pouze v nutném rozsahu. Dodavatel si vyhrazuje právo zasílat na poskytnutý e-mail informace týkající se například cen jejich změn či novinek v sortimentu.

Záruka

Dodavatel ručí původnímu kupujícímu, že zboží bude při normálním používání a provozu bez

jakýchkoliv vad materiálu a provedení, a to po dobu dvou (2) let ode dne prodeje nebo po takovou dobu, kterou dodavatel kupujícímu sdělil písemně, nebo která je uvedena na katalogu výrobků dodavatele, jeho dodacím listě, faktuře nebo na zvláštním prohlášení o záruce.

Povinnost dodavatele se na základě této záruky omezuje na výměnu výrobku nebo na poskytnutí kreditu, a to však maximálně ve výši ceny zboží. Oprava výrobku, či jeho výměna za opravený výrobek, je na rozhodnutí dodavatele.

Výrobky, které dodavatel nebo výrobce zboží určí jako neopravitelné, budou vyměněny za podobný výrobek dostupný v době výměny a v jeho současné tržní ceně. S výjimkou poštovného nebude za výměnu vadného výrobku nic účtováno.

Reklamované zboží bude dodavatelem zasláno zpět kupujícímu nejméně nákladným způsobem, se zaplaceným poštovným.

Reklamace včetně zboží bude dodavatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace a splnění všech podmínek pro reklamaci zboží, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak.

Vrácení zboží kupujícím nebude akceptováno bez patřičně vyplněného formuláře RMA s autorizačním číslem, který bude kupujícím zaslán a doručen dodavateli před odesláním zboží na adresu dodavatele nebo elektronickou poštou (emailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dodavatel nenese odpovědnost za naprogramování výrobku nebo za data ve zboží, které je mu v záruce vráceno. Na základě žádosti dodavatele předloží kupující popis procesu zacházení s výrobky vrácenými v záruce. Záruka za vyměněné nebo opravené zboží bude poskytnuta pro záruční dobu rovnou zbývající záruční doby na původní zboží prodlouženou o dobu výměny nebo opravy zboží.

Bez ohledu na výše uvedené, pokud je zboží kontaminováno, opotřebováno nebo zcela využito, nebude považováno za vadné z důvodu takové kontaminace, opotřebování nebo využití.

Záruka pozbývá platnosti, jestliže podle výlučného názoru dodavatele nebo výrobce byl výrobek poškozen náhodně, přepravou nebo manipulací, nevhodným užíváním, údržbou či manipulací, živelnou pohromou jako je požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo blesk, z příčin neovlivnitelných ze strany dodavatele, jako jsou vysoké napětí, mechanický náraz nebo zalití vodou, poškození nesprávným zapojením, úpravami, modifikacemi nebo cizími předměty, poškozením způsobeným periferiemi (mimo dodávaných dodavatelem) poškození provozem v nesprávném pracovním prostředí, poškození způsobené použitím výrobku pro jiné účely než pro které byl navržen, poškození nesprávnou údržbou nebo jiným způsobem, který není důsledkem vady materiálu či

provedení. Tato záruka se vztahuje pouze k původnímu spotřebiteli, jenž si koupil tento výrobek.

Záruka rovněž pozbývá platnosti v případě, že budou poškozeny nálepky popisující záruku, sériová výrobní čísla nebo čísla týkající se šarže.

Jelikož dodavatel je distributorem zboží vyrobeného třetími stranami, odpovědnost dodavatele za záruky a sliby odškodnění s ohledem na zboží nebude větší, než do výše původní ceny zboží nebo tak, jak je akceptuje výrobce zboží.

Software, ať už je prodáván samostatně bez zboží nebo nainstalován ve zboží, bude dodán na médiu bez vad materiálu a provedení pro běžné užití, a to po celou dobu odpovídající délce záruční doby na hardware nebo systém. Pokud jsou na takovém to médiu shledány vady, bude dodavatelem zdarma nahrazeno. Co se týče kvality nebo užití softwaru a dat, jsou tato dodávána bez záruky.

Pokud dodavatel poskytne kupujícímu jakékoli služby, jako je např. školení nebo pomoc při konfiguraci a instalaci zboží, dodavatel takové služby poskytne v souladu s běžnou obchodní praxí a za sazbu, která bude dodavatelem uvedena v dané době platným ceníkem. Dodavatel vůči kupujícímu nebude nést v souvislosti s poskytnutím těchto služeb žádnou odpovědnost.

Tato záruka a podmínky v ní jsou jedinou zárukou a závazkem dávaným v souvislosti se zbožím, ať už výslovným nebo vyplývajícím z povahy věci, včetně záruk za odpovídající kvalitu a vhodnost zboží pro zvláštní účely. Kupující odpovídá za to, že zboží je vhodné pro použití, pro které bude aplikováno. Dodavatel neprohlašuje ani nezaručuje, že nemůže dojít k poruše, výpadku, selhání zboží nebo, že nemůže být obejito, ani že zabrání jakékoli škodě na zdraví nebo majetku, vloupání, loupeži, ohni apod., nebo že zboží vždy poskytne dostatečné varování a ochranu. Kupující si je vědom toho, že správně instalovaný a udržovaný alarm je schopen pouze snížit riziko ke vloupání, loupeži, ohni nebo k jiným událostem bez akustické signalizace poplachu dojde, ale není pojistkou nebo zárukou, že se nic takového nestane nebo, že nemůže dojít ke škodě na zdraví nebo majetku. Tato záruka se vztahuje výlučně ke kupujícímu a není nikterak postupitelná nebo převoditelná.

Test funkčnosti:
Jedná se o zboží, na které se nevztahuje záruka a je zaslané na opravu. Není-li u výrobku nalezena žádná závada a neproběhla oprava, je za závěrečný test funkčnosti fakturována částka dle aktuálního ceníku + poštovné a balné.

Omezení odpovědnosti

a) Dodavatel nenese odpovědnost za:

- jakoukoliv nepřímou, vedlejší nebo následnou škodu,

- jakoukoliv škodu vyplývající z přerušení podnikání,

- ušlý zisk,

- ušlé příjmy,

- ztrátu z použití jakéhokoliv majetku nebo kapitálu,

- ztrátu očekávaných úspor,

- ztrátu dat.

Dodavatel nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu v případech, kdy tato odpovědnost vznikne v důsledku její znalosti (skutečné či jiné) možnosti vzniku jakékoliv takové ztráty nebo škody.

b) Odpovědnost dodavatele s ohledem na jakoukoliv objednávku nebo jinak podle těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo vzniklá podle smlouvy nebo v souvislosti s ní, s plněním nebo neplněním podle ní, prodejem, doručením, dalším prodejem, opravou nebo použitím zboží, softwaru nebo služby poskytnuté dodavatelem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní v žádném případě nepřekročí smluvní cenu konkrétního zboží nebo služeb, v souvislosti s nimiž vznikl takový nárok.

c) Uvedené výjimky a omezení náhrady škod platí bez ohledu na to, jak došlo ke ztrátě nebo škodě a platí pro jakoukoliv příčinu vzniku odpovědnosti, ať už vyplývá z porušení smluvních nebo mimosmluvních povinností.

d) Žádná smluvní strana se nesmí domáhat vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za:

- smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z nedbalosti,

- podvod,

- jakoukoliv záležitost, u níž nesmí svou odpovědnost omezit dle právních předpisů České republiky.

e) Kupující odškodní dodavatele vůči nárokům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům vzniklých dodavateli v důsledku nároků vznesených proti dodavateli třetími stranami vyplývajících z kombinace nebo využití zboží s nekompatibilními dodatečnými produkty, které mohou být připojeny ke zboží nebo jakoukoliv záležitostí, za kterou by dodavatel nebyl kupujícímu odpovědný dle těchto všeobecných podmínek.

Doporučení

Jakákoliv doporučení nebo součinnost poskytnutá dodavatelem ve vztahu k účelu, návrhu, použití nebo provozu zboží se nevykládají jako výslovná či implikovaná prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu a tyto informace kupující přijímá na své vlastní riziko a aniž by mu vznikla jakákoliv povinnost nebo odpovědnost vůči dodavateli. Je výlučnou odpovědností kupujícího určit vhodnost zboží k použití v aplikaci (aplikacích) kupujícího. Skutečnost, že dodavatel neučiní doporučení nezakládá žádnou odpovědnost vůči dodavateli.

Zákony a předpisy

a) Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení jakéhokoliv příslušného státního orgánu jakékoliv země, zejména zákony České republiky nebo jiných zemí upravující dovoz, vývoz, přepravu, distribuci, skladování nebo likvidaci zboží poskytovaného dodavatelem a obstará si všechna nezbytná dovozní/vývozní a ostatní povolení v souvislosti s následným dovozem, vývozem, opětovným vývozem, převodem, užitím, přepravou, distribucí, skladováním nebo likvidací veškerého zboží, technologií a softwaru zakoupeného, licencovaného a obdrženého od dodavatele. Pokud není vzájemně písemně dohodnuto jinak, kupující souhlasí s tím, že nebude zboží používat v souvislosti s jakoukoliv činností, která zahrnuje jaderné štěpení nebo jadernou fúzi, užití jakéhokoliv jaderného materiálu nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo manipulaci s nimi.

b) Zboží a služby dodané dodavatelem podle tohoto dokumentu budou vyrobeny a dodány v souladu se všemi zákony a předpisy platnými v České republice. Kupující potvrzuje, že zajistí, aby bylo veškeré zboží řádně nainstalováno a užíváno v souladu s platnými předpisy a zejména s částí pátou Zákoníku práce a kupující odškodní dodavatele za jakékoliv náklady, nároky, žaloby nebo odpovědnost za škodu, která vyplývá z těchto právních předpisů, nebo která jinak vyplývá z dodávky zboží kupujícím nebo z použití zboží jinými osobami.

Rozhodné právo

Pro tyto všeobecné obchodní podmínky je rozhodné české právo, kromě ustanovení tohoto práva o kolizních normách. Tyto všeobecné podmínky jsou vyloučeny z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následného dokumentu. Výhradní příslušnost rozhodnout jakýkoliv spor týkající se těchto všeobecných podmínek mají české soudy.

Odškodnění

Kupující odškodní dodavatele za veškeré náklady a škody, včetně právních honorářů, které vzniknou dodavateli v důsledku porušení těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícím.


Zápůjčka
Ve výjimečných případech může být dodavatelem poskytnuta kupujícímu zápůjčka určená k řešení instalací a některých typů reklamací. Zápůjčka je poskytnuta pouze na zboží zakoupené u dodavatele, a to pouze kupujícímu, který má s dodavatelem podepsánu obchodní smlouvu, je jeho autorizovaným distributorem a má dobrou platební morálku. Vzhledem k tomu, že je zápůjčka ve většině případů poskytnuta pouze na základě telefonické dohody bez možnosti objektivního posouzení závady, bude pro zápůjčku použito opravené, otestované a plně funkční zařízení s nezměněnou záruční dobou. Pro zápůjčku bude použito a zasláno kupujícímu zařízení stejného nebo obdobného typu. Po výměně zboží či vyřešení reklamace je kupující povinen bez prodlení navrátit zápůjčku na adresu dodavatele. U pozáručních oprav, budou tyto kupujícímu dodatečně fakturovány.
Podmínky zápůjčky:
- zápůjčka dodavatele je poskytnuta standardně na dobu max. 45-ti dnů
- doba počíná běžet ode dne odeslání zápůjčky dodavatelem kupujícímu.
Není-li do 45-ti dnů zápůjčka vrácena zpět na adresu dodavatele, bude automaticky dodavatelem vystavena faktura odpovídající stáří zápůjčky včetně poštovného a balného.

Testery
V rámci podpory prodeje a marketingumohou být dodavatelem poskytnuty kupujícímu neprodejné testery zboží popřípadě další materiály určené pro prezentaci, propagaci a podporu prodeje avšak výhradně zboží ze sortimentu dodavatele. Testery jakož i další materiály jsou poskytnuty pouze kupujícímu, který má s dodavatelem podepsánu obchodní smlouvu, je jeho autorizovaným distributorem a má dobrou platební morálku.

Cena 1ks testeru pokud není po vzájemné dohodě stanoveno jinak, bude kupujícímu fakturována za cenu 1,-Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení

Smluvní strany si mohou během plnění jakékoliv objednávky vyměňovat informace, které tvoří jejich obchodní tajemství („důvěrné informace“). Veškeré důvěrné informace zůstanou majetkem smluvní strany, která je sděluje a smluvní strana, které jsou poskytovány, je uchová v důvěrnosti po dobu 10 let ode dne sdělení. Tyto povinnosti se nevztahují na následující informace:

a) jsou veřejně známé v okamžiku sdělení nebo se stanou veřejně známými jinak než vinou příjemce, b) jsou příjemci známé v okamžiku sdělení, aniž by k jejich vyzrazení došlo zaviněním příjemce,

c) příjemce přijal od třetí osoby bez omezení podobných těm, která jsou uvedena v tomto článku, nebo

d) příjemce samostatně vypracoval.

Každá smluvní strana si uchová vlastnictví svých důvěrných informací, zejména veškerých práv k patentům, autorským právům, ochranným známkám a obchodním tajemstvím.

Příjemce důvěrných informací nesmí tyto důvěrné informace sdělit bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informace sděluje s tím, že dodavatel může důvěrné informace sdělit svým přidruženým společnostem, zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, poradcům, zástupcům a dodavatelům.

Tyto všeobecné obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi dodavatelem a kupujícím a nahrazují veškeré předchozí písemné nebo ústní dohody nebo ujednání a lze je měnit pouze oboustranně podepsaným písemným úkonem.

Kupující nesmí svá práva nebo povinnosti podle tohoto dokumentu postoupit bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Dodavatel může smluvně zadat plnění svých povinností podle tohoto dokumentu bez souhlasu kupujícího.

Prohlášení, záruky, způsoby jednání nebo obchodní zvyklosti, které nejsou uvedeny nebo výslovně stanoveny v tomto dokumentu, nejsou pro dodavatele závazné.

Nadpisy jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci a nemění význam ani výklad těchto všeobecných podmínek. Kromě použití příslušných ustanovení Obchodního zákoníku o promlčení, neznamená skutečnost, že dodavatele neuplatní ustanovení tohoto dokumentu, vzdání se tohoto ustanovení nebo práva dodavatele na uplatnění všech ustanovení kdykoliv později. V případě, že je jakékoliv ustanovení tohoto dokumentu určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím není dotčena a k tomuto dokumentu se namísto tohoto ustanovení přidá ustanovení, které se mu co nejvíce svými podmínkami podobá a je zákonné, platné, a vymahatelné. Platnost ustanovení uvedených v tomto dokumentu, která mají svou povahou platit i po ukončení, zrušení nebo splnění objednávky kupujícího po přijetí objednávky dodavatelem, přetrvá i po ukončení, zrušení nebo splnění. Opravy všech chyb v těsnopisném záznamu a administrativních chyb jsou vyhrazeny. Tyto všeobecné podmínky neudělují třetí straně žádný prospěch.

 

 

 

Kde nás najdete?

  • Adresa :
    750 02 Přerov
    Havlíčkova 1113/47
    Česká republika
  • Tel : (+420) 581 222 262
  • Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Website : www.kidde.eu

Rychlý dotaz

Neváhejte kontaktovat technickou podporu nebo zaslat připomínku či jiný dotaz.