+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Časté dotazy

Detektory oxidu uhelnatého, hlásiče požáru, rozdíly, instalace, umístění...

Kampaň Bezpečný domov

Našim záměrem je udělal váš svět bezpečnějším

 • Je možná instalace detektorů CO v koupelnách?

  Ano samozřejmě!

  Všeobecně lze říci, že by mělo být zařízení pro detekci oxidu uhelnatého umístěno tak, aby nedošlo k jeho poškození kondenzující parou, což se jeví ve většině případů nepravděpodobné i s ohledem na velmi malou velikost některých koupelen. Pokud je navíc součástí koupelny ventilace (odsávání par, vzduchotechnika, ventilátor) nebo jiný způsob zamezující vzniku kondenzátu je tato možnost za standardních podmínek takřka nulová.

  Umístění detektoru CO v koupelnách se může zdát komplikované především s toho důvodu, že se jedná převážně o vlhké prostředí, ale nemusí tomu tak být pokud jsou dodrženy následující pravidla

  a) Místnost je možné dostatečně odvětrat pomocí ventilace, tak aby vlhkost nepřesáhla 95% a pára se nevysrážela v kondenzát, který by mohl zařízení poškodit.

  b) Detektor je možné umístit ve vzdálenosti alespoň 1,8 m od plynového spotřebiče.

  V opačném případě lze detektor umístit do vedlejší místnosti v přímce cirkulace vzduchu, který proudí mřížkou pod dveřmi (ventilační mřížka, která by měla být součástí dveří do koupelny s plynovým spotřebičem zabezpečující pravidelný přísun vzduchu pro plyn spalující zařízení).
  Je nutné ověřit, aby akustický signál byl slyšitelný jak pro osobu v koupelně např. při spuštěné sprše, tak pro ostatní v domácnosti.

 • V jaké vzdálenosti instalovat detektor CO od plynového spotřebiče?

  Doporučená minimální vzdálenost instalace detektoru od potenciálního zdroje výskytu nebo úniku jedovatého plynu je 1,3 – 1,5 m.

 • V jaké výšce mám detektor CO instalovat?

  Doporučená výška pro instalaci detektoru CO na stěnu je ve výšce očí, tedy okolo cca 150 cm od podlahy.

 • Musí se detektory CO Kidde kalibrovat?

  Senzory detektorů CO Kidde jsou přednastaveny a kalibrovány ve výrobě dle normy EN50291, žádná další kalibrace se již po celou dobu životnosti těchto přístrojů neprovádí.

  Konstrukce a technologie zařízení umožňuje elektrochemickému senzoru nové generace detekovat aktuální koncentraci CO dle výše uvedené normy od první aktivace zařízení do konce jeho životnosti.

 • K čemu slouží vrstva NANOVAX?

  Nová generace 7. a 10. řady detektorů CO Kidde (7CO, 7DCO, 10LLCO, 10LLDCO) disponuje vrstvou NANOWAX, ta chrání elektroniku zařízení proti případné zvýšené vlhkosti v monitorovacím prostoru.

  Díky této technologii je možné instalovat detektory oxidu uhelnatého i do vlhkých prostor, jako jsou například koupelny, sušárny, suterén, kotelny atd. Proto instalace takového detektoru CO do prostoru kde je umístěn jakýkoliv plynový spotřebič ve vlhkém prostředí je velmi žádoucí.

 • Jaký rozdíl je mezi detektory CO s displejem a bez displeje?

  Detektory CO s LCD displejem navíc disponují doplňujícími funkcemi.
  Standardně je displej použit pro zobrazení aktuálně naměřených hodnot oxidu uhelnatého (CO), takže v případě poplachu lze rozlišit jednotlivé úrovně CO s odvozením příznaků otravy CO typických pro jednotlivé úrovně.

  Další funkcí, kterou disponují detektory s displejem je paměť nejvyšší naměřené hodnoty oxidu uhelnatého, prostřednictvím které lze určit zdali detektor vyhlásil poplach (nebo naměřil nebezpečnou hodnotu CO) v případě vaší nepřítomnosti a jaké množství hodnot bylo naměřeno. Uchována je vždy poslední nejvyšší naměřená hodnota od resetu paměti.

  Tyto dvě funkce mohou mít klíčový význam v případě přivolání pomoci a to ať už servisního technika pro palivo spalující spotřebiče, z řad záchranné služby či hasičského záchranného sboru.

 • Jaký typ detektoru CO je vhodný pro instalaci do karavanu?

  Ne všechny hlásiče oxidu uhelnatého jsou svou konstrukcí vhodné pro použití v karavanech a na lodích.

  Schválená zařízení pro tento typ použití jsou certifikována dle normy:
  ČSN EN50291-2:2010 - elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech,

  Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel.

  Pro tento typ použití vyrábíme a na trh dodává dva modely detektorů CO s typovým označením Kidde 7CO (model bez displeje) a model Kidde 7DCO (model s LCD displejem).

 • Jaký je rozdíl mezi detektory CO model Kidde 7DCO a 10LLDCO?

  Jedná se o dva naprosto stejné detektory s jediným rozdílem, který je v napájení detektoru.

  Modelová řada 7 (Kidde 7CO a 7DCO) je napájena prostřednictvím schválených značek alkalických baterií typu AA 1,5V s životností cca 1 rok (poté bude zařízení signalizovat nízkou kapacitu napájecích baterií a ty je nutné vyměnit).

  Schválené značky baterií:

  • Duracell MN1500 nebo MX1500
  • Energizer E91
  • GoldPeak 15A
  • Golden Power GLR6A

  Modelová řada 10 (Kidde 10LLCO a 10LLDCO) je napájena prostřednictvím integrovaného lithiového zdroje, který bude zařízení napájet od první aktivace zařízení do konce jeho životnosti. Jedná se o ekonomické řešení bez nutnosti pravidelné výměny a pořizování baterií (po dobu nejméně 10 let).

 • Jaké značky vyměnitelných baterií mohu používat pro napájení detektorů?

  Pro napájení detektorů Kidde se aktuálně používá (v závislosti na modelu) dvou typů standardních alkalických baterií: AA - LR6 (tužka) 1,5 V a nebo 6LF22 (1604A) 9 V.

  Schválené značky alkalických baterií AA - LR6:

  • Duracell MN1500 nebo MX1500
  • Energizer E91
  • GoldPeak 15A
  • Golden Power GLR6A

  Schválené značky alkalických baterií 6LF22 (1604A) 9 V:

  • Duracell MN1604
  • MX1604, Energizer 522
  • Gold Peak 1604A
 • Jaká je životnost vyměnitelných napájecích baterií v detektorech Kidde?

  Průměrná informativní životnost vyměnitelných napájecích baterií je cca 12 měsíců.

 • Co znamená signalizace konce životnosti zařízení?

  Tak jako všechna zařízení i detektory CO mají omezenou dobu životnosti.

  Aktuální životnost senzorů detektorů CO Kidde je 10 let od jejich prvního uvedení do provozu.

  Jednotlivá zařízení disponují autodetekčním systémem kontroly obvodů. V případě, že po uplynutí životnosti zařízení (10 let) dojde k selhání některého z obvodů, oznámí zařízení sledem výstražných tónů a optické indikace konce životnosti.
  V tomto stavu již nadále nebude schopno detekovat CO a je nutné je nahradit novým zařízením.

 • Proč je v manuálu u výrobků s vrstvou NANOWAX uvedená informace, že se zařízení nedoporučuje umisťovat do vlhkých prostor?

  V současné době pouze značka Kidde vyrábí a na trh dodává detektory CO s vrstvou NANOVAX.
  Jelikož se jedná o certifikovaný elektronický výrobek, je na základě směrnice EU a normy EN 50291 (norma pro detektory oxidu uhelnatého určené umístěním do objektů pro bydlení a ubytování) povinností výrobce uvést do manuálu uživatele, že elektronický výrobek není vhodné instalovat do vlhkých prostor.
  V konečném důsledku jde o naplnění legislativních požadavků, které EU ukládá výrobci, aniž by zkoumala, povahu, vlastnosti nebo konstrukční možnosti zařízení.

  Slovní spojení „není doporučeno“ neznamená „nesmí být instalováno“.

  Nová generace 7. a 10. řady detektorů CO Kidde (7CO, 7DCO, 10LLCO, 10LLDCO) disponuje vrstvou NANOWAX, která chrání elektroniku zařízení proti případné zvýšené vlhkosti v monitorovaném prostoru.

  Díky této technologii je možné instalovat detektory oxidu uhelnatého i do vlhkých prostor, jako jsou například koupelny, sušárny, suterény, kotelny atd.

 • Jaký typ detektoru CO doporučujete na loď?

  Ne všechny hlásiče oxidu uhelnatého jsou svou konstrukcí vhodné pro použití v karavanech a na lodích.

  Schválená zařízení pro tento typ použití jsou certifikována dle normy:
  ČSN EN50291-2:2010 - elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech,

  Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel.

  Pro tento typ použití vyrábíme a na trh dodává dva modely detektorů CO s typovým označením Kidde 7CO (model bez displeje) a model Kidde 7DCO (model s LCD displejem).