+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Na základě opakujících se dotazů týkajících se požárně bezpečnostních produktů a otázek požární prevence jsme pro širokou veřejnost ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR připravili následující edukační materiál.

 

               pruvodce abc                                pruvodce vyberem detectoru