+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak
online nakup 

Produkty Kidde

Detektory oxidu uhelnatého. Hlásiče požáru a kouře. Kombinovná zařízení pro ochranu před oxidem uhelnatým i kouřem v jednom detektoru.

Proč produkty
Kidde

Follow these 3 simple steps to start your journey to a fitter, happier and healthier lifestyle.

Detektory oxidu uhelnatého

Senzory oxidu uhelnatého jsou určeny pro monitorování prostor s možností potenciálního výskytu a ohrožení tohoto smrtelného plynu.
V případě zjištění zvýšené hladiny oxidu uhelnatého spustí zařízení zcela automaticky poplach (alarm o síle 85 dB) a pomocí LED signálek začne opticky indikovat nebezpečí ve snaze upozornit na možné ohrožení.
V nabídce Kidde naleznete rovněž detektory CO i do velmi vlhkých prostor.

Hlásiče požáru a kouře

Autonomní "hlásič požáru" je jednoduché zařízení, které obsahuje v jedné krabičce všechny komponenty potřebné pro spolehlivou detekci kouře a vyvolání poplachu (zvukovým signálem).
Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř z požáru) včas detekovat a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti (domu), kterým tak umožní nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče.

Kombinovaná zařízení

Kombinovaná zařízení pro zjištění požáru, kouře a smrtelného nebezpečí v podobě oxidu uhelnatého (CO) v jednom zařízení, nabízející dvojitou ochranu pro maximální komfort bezpečí.
Stav senzorů, baterie a vnitřních obvodů je monitorován systémem automatického ovládacího zařízení účinnosti. V případě zjištění závady vydá hlásič jedno pípnutí v pravidelně se opakujícím intervalu 30 sekund na znamení, že má poruchu. Bateriové napájení umožňuje umístění zařízení v optimální pozici.

Ostatní sortiment Kidde

Nabídka požárního zabezpečení (detektory oxidu uhelnatého a hlásiče požáru a kouře) je rozšířena o dalčí produkty. Naleznete zde například rozkládací žebříky určeny pro evakuaci osob z jednopatrových domů, požární deky, které jsou vyráběny v širokých škálách provedení a různých velikostech tak, aby uspokojily potřeby a požadavky dnešních zákazníků, hasicí spreje ...