+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Detektory oxidu uhelnatého

K čemu se používají detektory oxidu uhelnatého (CO)?

Senzory oxidu uhelnatého jsou určeny pro monitorování prostor s možností potenciálního výskytu a ohrožení tohoto smrtelného plynu.

V případě zjištění zvýšené hladiny oxidu uhelnatého spustí zařízení zcela automaticky poplach (alarm o síle 85 dB) a pomocí LED signálek začne opticky indikovat nebezpečí ve snaze upozornit na možné ohrožení.

U detektorů CO s displejem (měřící zařízení) bude LCD panel zobrazovat aktuálně naměřené hodnoty koncentrace CO v jednotkách ppm (jedna částice na jeden milion částic CO v ovzduší). Citlivost detektorů CO je od výroby nastavena tak, aby zařízení reagovalo již na poměrně velmi nízké koncentrace CO a tak umožnily ohroženým osobám jejich včasné varování k přijmutí vhodných opatření, dostatečně dlouho předtím, než koncentrace oxidu uhelnatého dosáhne nebezpečné úrovně pro lidské zdraví.

detektor co

Detekují tato zařízení i jiné plyny než oxid uhelnatý?

Senzory pro detekci CO pracují na vysoce selektivní technologii detekce což v konečném důsledku znamená, že nerozpoznávají žádné jiné plyny. Teoreticky by mohli být senzory těchto zařízení také použity k detekci kouře, jelikož kouř také obsahuje částice oxidu uhelnatého, avšak doba aktivace poplachu by v tomto případě nebyla dostatečně dlouhá, aby nedošlo k rozšíření požáru do těžko zvládnutelných rozměrů.

pruvodce vyberem detectoruMá životnost detektorů oxidu uhelnatého nějaká omezení?

Detektory CO, jako jakákoliv jiná zařízení s elektrochemickým senzorem mají omezenou životnost, která je dána konstrukcí technologie senzoru. V případě senzorů Kidde se jedná o senzory se zárukou a životností v délce trvání 7 nebo 10 let (v závislosti na modelu), od okamžiku, kdy do zařízení poprvé vložíte napájecí baterie nebo aktivujete integrovaný napájecí zdroj.
Pokud po uplynutí této doby začne detektor signalizovat režim konce životnosti, měli byste detektor okamžitě vyměnit, protože v tomto stavu již nadále nebude schopen detekovat oxid uhelnatý.

Na co bychom se měli zaměřit při výběru detektoru kysličníku uhelnatého?

 • Za prvé, je třeba rozpoznat, zda-li se skutečně jedná o kvalitní výrobek vyráběný v souladu s aktuálními předpisy (normami) Evropské unie, případně České nebo Slovenské republiky (norma EN50291-1: 2010 pro domácí detektory oxidu uhelnatého). Splněním tohoto požadavku je doloženo, že byl detektor testován, ověřen a schválen k nezávislou, výzkumnou laboratoří.
 • Pouhé prohlášení vydané výrobcem nebo dovozcem není dostatečné!
 • Detektor musí být vybaven integrovanou sirénou pro spuštění akustického poplachu a signálky LED k vizuální indikaci překročení přípustné meze hodnot CO v ovzduší.
 • U detektorů s LCD displejem, je nezbytné, aby zobrazovali aktuální naměřenou hodnotu úrovně oxidu uhelnatého.
 • Upozornění: Pokud není v blízkosti senzoru detekován oxid uhelnatý, měl by LCD panel detektoru neustále zobrazovat číslo „0". Jedná se o doplňující informaci pro uživatele, znázorňující, že napájecí baterie nejsou vybité.

V případě technologie senzorů CO Kidde, je záruční doba následující:

 • 5 let* na model: 900-0122UK
 • 7 roků* pro senzory řady: 5 modelů 5CO a 5DCO
 • 10 let* na senzory řady: 7 model 7CO a 7DCO, senzory řady 8 model 8LLCO a 8LLDCO, senzory řady 10 model 10LLCO a 10LLDCO a na model 10SCO

* Tato záruka se vztahuje jak na zařízení, tak na senzor, avšak je platná pouze na zboží pocházející s oficiální České a Slovenské distribuce.

V případě reklamace je nezbytný doklad o koupi deklarující nákup zařízení v rámci oficiální České a Slovenské distribuce a detektor musí být doručen do místa nákupu nebo do některého z autorizovaných servisních středisek na území České nebo Slovenké republiky.

Jak poznám, že se jedná o výrobek s oficiální distribuce (ČR /SR) a že nakupuji u autorizovaného distributora?

Autorizovaný distributor je povinen označit své webové stránky následujícím logem s evidenčním číslem.

safe-icon   safe-icon-sk

Jednou z dalších možností je informovat se na tuto informaci přímo na naší technické podpoře Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jak jsou označeny zařízení, která splňují požadavky normy EN 50291-1: 2010?

Pokud zařízení splňuje standardy normy EN50291-1: 2010 je na jednotce detektoru umístěna patřičná informace deklarující prokázanou shodu s touto normou společně s logem certifikačního orgánu a číslem certifikátu – osvědčením.

Jako příklad uvádíme označení detektoru oxidu uhelnatého s LCD displejem Kidde 8LLDCO splňujícího standardy normy EN 50291-1: 2010.

8lldco oznaceni

Detektory oxidu uhelnatého, které nejsou obdobným způsobem označeny, nedoporučujeme nakupovat!

Někteří prodejci uvádí v popisu výrobku informaci o tom, že nabízené detektory splňují požadavky normy EN50291-1: 2010 nebo dokonce vydávají prohlášení o shodě s výše uvedenou normou a to navzdory tomu , že ve skutečnosti tato zařízení certifikována nebyla a normu nesplňují.

Často se v popisu zařízení objevují také následující informace: „Detektor je vyráběn v souladu s platnými normami ..." nebo „Senzor detektoru je kalibrován (certifikován) v souladu s normou ...".

Tyto formulace neznamenají, že detektory oxidu uhelnatého splňují všechny požadavky norem a mohou velice jednoduše zmást a uvést v omyl potenciální kupce. V případě, že byl detektor skutečně testován nezávislým certifikačním orgánem, je na krytu umístěno odpovídající označení, společně s informací která prokazuje certifikaci zařízení (viz. obrázek výše).

Je možné detektory oxidu uhelnatého instalovat samostatně?

ANO, detektory oxidu uhelnatého Kidde napájené pomocí baterií nebo externího napájecího zdroje lze instalovat zcela samostatně. Před instalací si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze a postupujte dle jeho doporučení.

Kolik detektorů oxidu uhelnatého (CO) potřebuji a kam je instalovat?

Detektory CO by měli být nainstalovány v / nebo poblíž ložnice a ve všech ostatních prostorách. Společnost Kidde doporučuje instalaci detektorů CO na každém patře budovy. Při výběru místa instalace se ujistěte, že akustická indikace poplachu může být slyšitelná ve všech pokojích. Pokud je instalován pouze jeden hlásič CO, měl by být instalován v / nebo poblíž ložnic, nikoliv v suterénu nebo v kotelně.

Příklad rozmístění detektorů CO

Obrázek 1

Doporučená místa pro montáž detektorů oxidu uhelnatého ve více podlažních budovách

oybavci pokoj

Upozornění!
Bude-li se v domácnosti nacházet pouze jeden detektor CO, nainstalujte jej v blízkosti ložnice!


V případě instalace přídavného detektoru CO by měl být tento umístěn v místnosti, kde trávíme během dne nejvíce času a to například v obývacím pokoji.


Které detektory oxidu uhelnatého mohou být používány v obytných vozech, karavanech a na lodích?

Pro tyto účely, mohou být použity pouze detektory oxid uhelnatého splňují požadavky normy ČSN EN 50291-2: 2010. Jedná se o detektory s vyztuženou konstrukci, odolnou proti nárazu. Tyto kritéria splňují pouze detektory Kidde řady 7, konkrétně pak modely Kidde 7CO a Kidde 7DCO.

Kde neinstalovat detektory oxidu uhelnatého?

Aby nedošlo k poškození detektoru a zároveň byl zajištěn jeho optimální výkon a byli eliminovány falešné poplachy, neměly by být instalovány detektory:

 • V místech vystavených prachu, nečistotám, mastnotě nebo domácím chemikáliím, jako jsou například garáže dílny apod. Tyto faktory mohou nepříznivě ovlivnit správnou funkci zařízení nebo poškození senzor.  
 • V místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod 0 °C nebo překročit teplotu 40 °C, například: podkroví, verandy, garáže, dílny, sklepy atd.
 • Ve vzdálenosti menší než 1,8 m od zařízení, které může být zdrojem CO například: ventilačních mřížek teplovodního rozvodu krbů, kouřovodů, komínů a větracích otvorů s nuceným / gravitačním prouděním vzduchu, u stropních ventilátorů, sání, dveří a oken a dalších takových to aplikací, kde může být činnost detektoru narušena pohybem proudění čerstvého vzduchu, nebo měnící se povětrnostními podmínkami.
 • V tak zvané. „Mrtvé zóně", tu tvoří například horní část klenby stropu nebo jeho šikmé části v horní části sedlových střech. V takových případech se oxid uhelnatý nedostane k senzoru detektoru CO dostatečně včas, tak aby mohl poskytnout příslušné upozornění.
 • V místech, kde by mohly být detektory zakryty závěsy, zastavěny nábytkem nebo jinými předměty, které mohou blokovat přístup vzduchu k senzoru.

V jaké výšce by měl být detektor CO instalován a v jaké vzdálenosti od potenciálního zdroje oxidu uhelnatého?

Při výběru umístění a určení výšky instalace by mělo být postupováno v souladu s pokyny výrobce uvedenými uživatelskou příručkou daného modelu detektoru. Obecně však lze konstatovat, že v případě, montáže detektoru na stěnu je doporučená výška je cca. 150 cm od podlahy a alespoň 180 cm od palivo spalujícího zařízení, které od by mohlo být potenciálním zdrojem CO. Instalace detektoru v takovéto výšce, usnadňuje kontrolu zařízení i jeho údržbu, obzvláště jeli jeho součástí displej zobrazující aktuální koncentraci CO.

Je instalace detektoru CO komplikovaná?

Instalace detektoru je velmi jednoduchá a můžete ji provést sami bez nutné asistence montážní firmy. Před vlastní instalací si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze a postupujte dle jeho pokynů a doporučení.

Montáž na stěnu 

Obrázek 3

1. Pomocí montážního držáku, vyznačte na stěně místo vrtání dvou otvorů, do kterých pak zasunete hmoždinku.

2. Do hmoždinek zašroubujte dva vruty a to tak, aby jejich hlavičky vyčnívaly přibližně 3 mm od stěny.

3. Na hlavičky nasaďte montážní držák detektoru.

4. Do detektoru vložte napájecí baterie a zařízení nasuňte na držák.

5. Otestujte zařízení stisknutím tlačítka TEST/RESET.

Samostatně stojící detektory CO

Díky speciálně konstruovanému krytu a díky nové technologii senzoru mohou být umístěny Kidde detektory oxidu uhelnatého řady 7, 8 a 10 kromě montáže na stěnu, také na rovnou plochu, například postaveny na nočním stolku u postele, poličce atd. V tomto případě by měl být detektor umístěn ve vzdálenosti nejvýše 1 m od podlahy a to v důsledku toho, aby se minimalizovalo riziko jeho poškození v důsledku pádu z větší výšky.

Duální detektor 2v1 model 10SCO může být instalován na strop. V případě, že jej není možné na strop instalovat, umožňuje také montáž na stěnu. V tomto případě by mělo být zařízení namontováno nejméně 10 cm a maximálně 30 cm od stropu.

Při jaké koncentraci spustí detektor CO poplach?

Spuštění poplachu hlásiče CO Kidde závisí na detekované koncentraci oxidu uhelnatého v okolí senzoru, čím vyšší je koncentrace CO tím rychleji spustí detektor poplach.
Citlivost detektoru je z výroby nastavena tak, aby detektor reagoval na život ohrožující koncentraci CO s možností přijmout příslušná opatření, dlouho předtím, než koncentrace oxidu uhelnatého dosáhne nebezpečné úrovně ohrožující lidské zdraví.

Reakční doba senzoru Kidde detektoru CO splňujícího požadavky doby odezvy poplachu dle normy EN50291:2010. Standardní intervaly pro spuštění poplachu jsou následující:

30 ppm detektor CO nesmí reagovat dříve než po 120 minutách
50 ppm detektor CO musí reagovat v intervalu mezi 60 – 90 minutami
100 ppm detektor CO musí reagovat v intervalu mezi 10 – 40 minutami
300 ppm detektor CO musí reagovat v intervalu do 3 minut

Reakční doba senzoru detektoru CO splňujícího požadavky doby odezvy poplachu dle normy EN50291:2010 s hodnotou koncentrace oxidu uhelnatého a příznakem otravy:

Koncentrace CO
v ovzduší
Příznaky otravy / čas odezvy detektoru dle normy EN 50291
 30 ppm*  Detektor CO nesmí reagovat dříve než po 120 minutách
 35ppm  Maximální množství CO v místnosti, po dobu nejvýše 8 hodin schválené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
 50 ppm  Detektor CO musí reagovat v intervalu mezi 60 – 90 minutami.
 100 ppm  Detektor CO musí reagovat v intervalu mezi 10 – 40 minutami.
 200 ppm  Mírná bolest hlavy, únava, nevolnost, závratě po 2 -3 hodinách
 300 ppm  Detektor CO musí reagovat v intervalu do 3 minut.
 400 ppm  Silné bolesti hlavy, závratě po 1-2 hodinách, riziko ztráty života po 3 hodinách.
 800 ppm  Silná nevolnost, závrať, zvracení, bezvědomí do 45 min. Smrt během 2-3 hodin.
 1600 ppm  Silné bolesti hlavy, závratě, nevolnost a zvracení, bezvědomí do 10-20min. Smrt v průběhu jedné hodiny.
 13000 ppm  Bezvědomí po 2-3 nadechnutích, smrt po 3 minutách.
   

* Přítomnost oxidu uhelnatého v ovzduší o koncentraci nižší než 30 ppm se může běžně vyskytnout a není nebezpečná. Takovouto koncentraci může způsobit vysoký provoz, běží motor auta v přilehlé garáži, roztápění grilu nebo ohně v krbu.

Vezměte prosím na vědomí, že účinky oxidu uhelnatého ve stejné koncentraci, mohou na dva lidi (jejich organismus) působit rozdílně. To se týká zejména osob, které patří do nejrizikovější skupiny (novorozenci, včetně kojenců, dětí, těhotné ženy, osoby se zdravotním postižením).

Osoby zařazené do skupiny s největším rizikem by měli zvážit možnost nákupu speciálních typů detektorů CO, které informují jak vizuální tak akusticky již při nižší koncentraci CO než 30 ppm.

Co dělat, když se zazní poplach detektoru CO?

Zaprvé, zůstaňte v klidu. Ve většině případů, aktivace poplachu detektoru oxidu uhelnatého nesouvisí s bezprostředním ohrožením života, ale zároveň jej nelze podceňovat. Citlivost senzoru detektoru CO je nastavena tak, aby své okolí upozornil na koncentraci CO v předstihu a s možností přijmout příslušná opatření, dlouho předtím, než koncentrace oxidu uhelnatého dosáhne nebezpečné úrovně pro lidské zdraví. Pokud uslyšíte znít poplach detektoru, musíte nejprve zjistit, zda si někdo ve vaší domácnosti nestěžuje na bolesti hlavy, závratě, nevolnost, únavu – nebo netrpí příznaky podobné chřipce. Pokud se všichni cítí dobře a je zřejmé, že nehrozí žádné přímé nebezpečí, není třeba volat lékaře.

V opačném případě:

 • Ihned se přesuňte na čerstvý vzduch, odejděte z místnosti nebo otevřete dveře / okna, aby došlo k odvětrání prostoru s výskytem CO.
 • Pokud je to možné vypněte plyn a všechna palivo spalující zařízení včetně spotřebičů.
 • Okamžitě evakuujte všechny osoby ven z budovy a zavolejte tísňovou linku 112.
 • Za žádných okolností se nevracejte zpět do budovy, dokud poplach neustane nebo prostor není řádně odvětrán.
 • Nezapínejte žádná palivo spalující zařízení nebo spotřebiče, dokud nebudou důkladně zkontrolována kvalifikovanou osobou, jedině tak bude možné najít příčinu vzniku koncentrace CO a odstranit poruchu.
 • Mimo jiné se také doporučuje přivolat revizního technika komínu a spalinových cest.

Pokud někdo se někdo ve Vaší domácnosti necítí dobře, měli byste evakuovat všechny osoby ven z budovy, shromáždit na bezpečném místě a neprodleně informovat záchranné složky (rychlá lékařská pomoc, hasičský záchranný sbor). Je třeba mít na paměti, že se žádná z osob nesmí vracet zpět do budovy!

Jak pomoci postiženému zasaženému oxidem uhelnatým?

 • Nejprve musíte postiženého přenést ze zamořeného prostoru oxidem uhelnatým ven na čerstvý vzduch.
 • Pak uvolnit oděv postiženému, zabalit jej například dekou a umístit do polohy vleže na zádech.
 • Nepodkládat hlavu, aby nedošlo ke zúžení nebo blokování dýchacích cest.
 • V případě, že je k dispozici kyslík poskytněte jej postiženému.
 • Pokud jste na čerstvém vzduchu a postižený nedýchá, okamžitě začněte provádět umělé dýchání a srdeční masáž.
 • Volejte tísňovou linku 112 nebo rychlou lékařskou pomoc 155.  
 • Až do příjezdu záchranné služby, nenechávejte oběť samotnou a nenechejte postiženého usnout, případné kóma může bránit dalšímu sledování zdravotního stavu postiženého. Po příjezdu rychlé záchranné služby, je nutné oznámit jednotlivé kroky podpory poskytnuté oběti.

Je zakázáno zasaženému podávání tekutin a dalších látek, ústy, aby se předešlo udušení.

Jak správně pečovat o detektor CO?

Chcete-li zajistit bezporuchový provoz detektoru, musíte dodržovat následující pokyny:

 • Jednou týdně provést kontrolu zařízení stisknutím tlačítka Test / Reset.
 • Jednou za měsíc odstranit nahromaděný prach z krytu detektoru pomocí vysavače s vhodným (měkkým) nástavcem. Zásadně nepoužívejte pro čištění přístroje nebo v jeho bezprostřední blízkosti čisticí prostředky nebo jiná rozpouštědla. Vyvarujte se rozstřikování osvěžovačů vzduchu, laku na vlasy, či jiných aerosolů v blízkosti zařízení. Detektor nenatírejte. Lak překryje průduchy, což ovlivní schopnost senzoru detekovat přítomnost CO.
 • Nejméně jednou za 3 měsíce otestujte provozuschopnost senzoru CO detektoru pomocí testovací sady Detectagas 520 Test Kit.
 • Neumísťujte detektor v blízkosti odpadkových košů s plenami.
 • Před prováděním prací jako je třeba: malování, tapetování, použití lepidla, moření či odlakování dřevěných podlah či nábytku, je třeba detektor demontovat a odnést na jiné vhodné místo. Uložením detektoru do plastové tašky nebo sáčku předejdete možnému poškozením senzoru.
 • Před re-instalací detektoru zkontrolujte, zda je zrekonstruovaný pokoj řádně odvětraný.

Jakmile to bude možné, mělo by být zařízení reinstalováno zpět na svém místě, aby i nadále poskytovalo ochranu před otravou oxidem uhelnatým.