+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

ES prohlášení o shodě

es prohlaseni

ES prohlášení o shodě znamená, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami.

Je to písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE.