+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Bezpečnostní pokyny pro uživatele karavanů a lodí

Nestaňte se obětí statistik úmrtí oxidu uhelnatého

Hlásiče CO vhodné pro použití v karavanech a na lodích

Ne všechny hlásiče oxidu uhelnatého jsou svou konstrukcí vhodné pro použití v karavanech a na lodích.

Schválená zařízení pro tento typ použití jsou certifikována dle normy:
ČSN EN50291-2:2010 - elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech, část 2: elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel.

Pokud zařízení splňuje standardy této normy, je na jednotce detektoru umístěna patřičná informace deklarující prokázanou shodu s touto normou společně s logem certifikačního orgánu a číslem certifikátu – osvědčením.

Doba odezvy, po které hlásič CO spustí poplach

 Oxid uhelnatý je kumulativní jed. Hlásiče CO Kidde používají časovou signalizaci na základě koncentrace, čím vyšší je koncentrace CO, tím dříve spustí hlásič poplach.
Ujistěte se, že palivo spalující spotřebiče, jejich komíny a kouřovody, se nachází v dobrém technickém stavu. Naučte se rozpoznat prvotní příznaky působení CO a pokud máte podezření na otravu CO, vyjděte ven na čerstvý vzduch a vyhledejte pomoc.
Základní ochranou je každoroční kontrola a pravidelná údržba spotřebičů.

pdf karavanyInstalační instruk ce pro karavany a lodě

  • Nikdy neinstalujte hlásiče CO přímo nad zdroji tepla nebo páry.
  • Vyvarujte se umístění v blízkosti dopravních prostředků a výfukových plynů, protože by mohly poškodit senzor hlásiče.

Více instrukcí pro lodě :

  • Vyvarujte se umístění v blízkosti výfukových plynů motoru v ubytovacím prostoru.
  • Vyvarujte se chodu motoru během kotvení vedle objektů, jako jsou přístavní hráze, zdi nebo jiná loď.
  • Vyvarujte se chodu motoru během kotvení v přeplněných přístavech, protože dopravní prostředky a výfukové plyny mohou zničit senzor detektoru.