+420 581 222 262 info@kidde.eu
Czech Slovak

Rady & vzdělání

Všeobecné informace, bezpečnostní pokyny, co zkontrolovat...

Kampaň Bezpečný domov

Našim záměrem je udělal váš svět bezpečnějším

Cíle Kampaňe

Je preventivní a vzdělávací kampaň informující o nebezpečí v podobě oxidu uhelnatého (CO).

Cílem kampaně je zvýšit povědomí občanů o oxidu uhelnatém, informovat o tom, jaké nebezpečí pro nás představuje a jak se před ním co nejlépe chránit.
Zahájením topné sezóny dochází v české republice ke stovkám otrav mající společného jmenovatele a tím je oxid uhelnatý (CO). Tyto otravy s sebou přináší fatální důsledky v podobě několika desítek obětí.

Údaje ukazují na stále nízké povědomí o hrozbách představovaných tímto tichým zabijákem.
Proto jako jedni z autorů a iniciátorů této kampaně chceme upozornit na největší hrozbu přicházející v okamžiku spánku, kdy se záchrana našich vlastních životů stává nemožná. Týká se příběhů s tragickým koncem, kdy od určitého okamžiku zcela nevědomě začínáme naslouchat ukolébavce smrti.

Akce je realizována za podpory bezpečnostních složek MVČR, HZS ČR, SDH ČR, ČSTZ, společenstva kominíků, cechu kamnářů, asociací lékařů, revizních techniků a dalších odborníků.


Kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí o existenci nebezpečí oxidu uhelnatého a ukázat, jak je možné otravám předcházet. Více informací o tom jak chránit Váš domov, naleznete na našich internetových stránkách www.kidde.eu.

Statistiky vypovídají o tom, že pokud nás zastihne požár mezi 1-5 hodinou ranní končí žel takovéto události ve valné většině případů tragicky.

Dovolte nám tedy, poradit Vám jak vytvořit Váš domov bezpečnější a chránit tak Váš klidný spánek.

Jak a čím můžeme chránit náš život a životy našich blízkých

Jak chránit své děti v případě požáru

Co dokáže a jak působí oxid uhelnatý, přezdívaný "tichý zabiják"

Jak vytvořit náš domov bezpečnější

Bezpečný domov Kidde

Seznamte se prostřednictvím našich stránek nebo prostřednictvím konzultací našich pracovníků s problematikou ochrany zdraví, života a majetku v rámci požární prevence Vaší domácnosti.

.

 • Když spustí alarm
  • V případě, že detektory signalizují nebezpečí, nepanikařte!
  • Zjistěte příčinu alarmu. V případě planého poplachu deaktivujte detektor (námi dodávané zařízení jsou vybaveny tišícím tlačítkem HUSH, které na cca 7 min vyřadí detektor z provozu.
  • V případě planého poplachu, odstraňte příčinu odvětráním prostor.
  • V případě požáru se do hašení pouštějte pouze v jeho počáteční fázi.
  • V případě většího požáru uvědomte všechny v bytě a domě a urychleně opusťte byt či dům a zůstaňte venku. Volejte 150 nebo 112.
  • V případě úniku plynu odstraňte příčinu úniku a odvětrejte prostor.
  • Pokud úniku nejste schopni zabránit, urychleně opusťte byt a upozorněte sousedy na možný únik. Uzavřete HUP a volejte 150 nebo 112
 • Jak reagovat pokud u vás začne hořet

  Postup při začínajícím požáru

  • Do hašení požárů se pouštějte pouze v jeho počátečním stádiu a to v popřípadě, že jde o drobný požár.
  • Ujistěte se, že v případě potřeby můžete utéci, a nikdy nedovolte, aby vám oheň odříznul únikovou cestu.
  • Nikdy se nepouštějte do hašení požáru, který se začíná šířit nebo jestliže se byt či pokoj začíná plnit kouřem. Kouř zabíjí!

  Pamatujte si postup hašení:

  1. Vypněte el. proud.
  2. Zamiřte na zdroj požáru hasicí přístroj a zůstaňte nejméně dva metry od něj.
  3. Stiskněte ovládaní hasicího přístroje.
  4. Haste zdroj ohně ze strany na stranu a ne pouze doprostřed ohně.

  V případě vypuknutí požáru:

  • Opusťte byt či dům
  • Zůstaňte venku, popřípadě varujte všechny sousedy
  • Běžte ven z bytu a budovy a zůstaňte tam
  • Zavolejte 150 nebo 112 a nahlaste požár
  • Pokud je čas, zavřete za sebou všechny dveře
  • Neplýtvejte časem tím, že byste sbírali cennosti nebo majetek
  • Nikdy neotevírejte dveře, pokud jimi nepotřebujete uniknout
 • Co dělat když nemůžeme ven
  • Běžte do pokoje a zavřete dveře.
  • Ucpěte všechny škvíry pod dveřmi ručníky, prostěradly nebo hadry - pokud možno, nejprve je namočte.
  • Běžte k oknu a snažte se na sebe upoutat pozornost.
  • Pokud se pokoj plní kouřem, chraňte si ústa navlhčeným kapesníkem a pohybujte se ve spodní části místnosti.
  • Pokud jste v prvním patře a v bezprostředním nebezpečí, spusťte se z okna, nohama napřed.
  • Naházejte pod okno polštáře nebo lůžkoviny, abyste zmírnili pád
 • Co je oxid uhelnatý a jaké jsou jeho účinky
  • Co je oxid uhelnatý
  • Odkud oxid uhelnatý pochází
  • Účinky oxidu uhelnatého na člověka
  • Oxid uhelnatý v naší domácnosti
  • Rizika otravy oxidem uhelnatým
 • Poznejte rizika svého domova

  Základy zabezpečení ve vaší domácnosti:
  Chraňte své děti v možných nebezpečných situacích. Každoročně dochází na celém světě v domácnostech k neúmyslnému poranění X milionů dětí mladších pěti let a dalších Y jich na tyto úrazy umírá. Napomozte ochraně svých dětí zapracováním následujících tipů do svého plánu zabezpečení domácnosti před dětmi.
  Vytvořte vašim dětem bezpečnější domov.

  Požární bezpečnost
  Do místností včetně obytných prostor, ložnic, hal na každém podlaží nechejte instalovat autorizovanou firmou kouřové hlásiče certifikované dle normy ČSN, EN 14 604. Každý týden proveďte test kouřových hlásičů, alespoň jednou za rok vyměňte baterie a jednou za rok nechejte udělat revizi zabezpečení a hasicího přístroje.

  Vypracujte a pravidelně praktikujte domácí požární cvičení, jehož součástí nechť jsou dva způsoby opuštění každé místnosti. Stanovte také, kdo má s požární evakuací domácnosti pomoci malým dětem.

  Prevence otrav
  Na každé podlaží a do prostor na spaní nechejte instalovat autorizovanou firmou měřící zařízení či detektor oxidu uhelnatého certifikovaný dle normy ČSN, EN 50 291. Z hlediska prevence falešných poplachů dbejte na to, aby tyto jednotky byly vzdáleny alespoň 4 metry od varných a topných spotřebičů.

  Uzamkněte léky, čisticí prostředky pro domácnost a jiné jedy a umístěte je do výše, mimo dosah dětí. Vedle každého telefonu vyvěste číslo telefonu první pomoci.

  Prevence pádů
  Dospod a navrch schodiště osaďte bezpečnostní branky. Na vysokých židlích, přebalovacích stolech a v kočárcích používejte bezpečnostní popruhy.

  Prevence utonutí
  Nenechávejte děti ani na chvilku bez dozoru, jsou-li ve vodě či poblíž, a’t už jde o koupelové vany, toalety nebo bazény/lázně.

  Kolem plaveckých bazénů a lázní postavte ze čtyř stran ohrádku nebo nízký plot o výši alespoň 150 cm se samozavíracími a samozamykacími brankami. Vypusťte a obraťte dnem vzhůru brouzdaliště, pokud je zrovna nepoužíváte.

  Prevence udušení/zadávení
  Trvejte na tom, aby děti při jídle seděly a pokrm před spolknutím řádně rozžvýkaly. Nedávejte dětem tvrdé kulaté pokrmy, např. bobule hroznového vína, ořechy, karotku, párek v rohlíku, bonbony a popcorny, kterými by se mohly zadávit.

  Prohlédněte domácnost se zaměřením na přítomnost nebezpečí udušení, např. v podobně mincí, kousků balónků, hraček s drobnými částmi.

 • Jak chránit svou rodinu
  • Kvalifikovaný revizní technik by měl zrevidovat technický stav všech plynových spotřebičů a kotlů každých 12 měsíců.
  • Kotle na tuhá paliva, krby a rovněž plynové spotřebiče by měly mít dostatečný tah komínů. Rovněž by měly mít zabezpečený dostatečný přívod vzduchu.
  • Nikdy nepoužívejte plynový sporák k vytápění vaší kuchyně! Nezapomeňte, že spotřebiče, které nemají dostatečný přívod vzduchu a nejsou odvětrávány produkují oxid uhelnatý.
  • Nechejte si odborně nainstalovat měřící zařízení či detektor kysličníku uhelnatého, spolu s detektorem hořlavých plynů a ionizačním hlásičem kouře zařízení, která mají BSI značku.
  • Udržujte prostředky požární ochrany (hasicí přístroje) a bezpečnostní zařízení (autonomní detekce a signalizace) v provozuschopném stavu a nechejte je pravidelně kontrolovat autorizovanou firmou
  • Vypracujte plán úniku, tak aby každý v domě věděl jak utéci v případě požáru. Procvičujte, jak se dostat z každé místnosti dvěma způsoby za té nejobtížnější požární situace, která může nastat. Procvičujte uskutečňování evakuačního plánu ve dne i v noci. Vyčleňte jednu dospělou osobu, která vzbudí v domě spící děti a pomůže jim. Také zvažte možnost zajištění pomoci tělesně postiženým a starším rodinným příslušníkům.
  • Buďte opatrní, když vaříte s horkým olejem a zvažte používání fritovacího hrnce s termostatickým zařízením spíše než otevřené pánve
  • Nikdy nenechejte zapálenou svíčku či jiný otevřený oheň bez dozoru
  • Ujistěte se, že cigarety jsou vždy dobře uhašeny a bezpečně vyhozeny
  • Nikdy nekuřte v posteli
  • Zapalovače a zápalky držte z dosahu dětí
  • Oblečení nedávejte na, ani poblíž topných těles
  • Buďte v kuchyni opatrní! Nehody při vaření zapříčiňují X nezanedbatelných % požárů v domácnostech
  • Buďte zvláště opatrní, když jste unavení nebo jste pili alkohol - polovina úmrtí při domácích požárech se děje mezi 22:00 - 8:00 hodinou.
  • Hasicí přístroje mohou tvořit cestu do bezpečí.
  • Mějte hasicí přístroj v každé části domu, kde by mohlo dojít k požáru, zvláště pak v kuchyni, obýváku a prádelně.
  • Přečtěte si návod a naučte se používat hasicí přístroje, ještě než požár vypukne.
  • Hasicí přístroj má cenu použít na požár, který

  - je ještě malý
  - se ještě vnitřně omezuje na určitý prostor
  - se ještě rychle nešíří
  - skýtá volnou ústupovou cestu za zády osoby, která hasicí přístroj používá

  • Hasicí přístroj slouží k vytvoření bezpečné únikové cesty z domu.
  • Hlavním cílem je bezpečný únik.

   

 • Jak vybírat bezpečnostní výrobky

  Základem je vybavit svůj domov těmi správnými bezpečnostními výrobky. Potřebujete-li pomoc při rozhodování, jaké požárně bezpečnostní výrobky do své domácnosti potřebujete – počínaje kouřovými hlásiči až po měřící zařízení reagující na oxid uhelnatý, hasicí přístroje a únikové žebříky – navštivte kliknutím zde stránku Katalog produktů nebo nás kontaktujte zákaznickou podporu +420 581 222 262 pro další informace.

  Kouřové hlásiče
  Řádně nainstalované a udržované kouřové hlásiče pro obytné objekty jsou jedním z nejlepších a nejméně nákladných způsobů, jak zajistit včasnou výstrahu, vypukne-li požár. Kouřové hlásiče šetří životy, čelí úrazům a minimalizují škody na majetku cestou včasného varování obyvatel před nebezpečím požáru.

  Měřící zařízení a detektory oxidu uhelnatého
  Přední příčinou úmrtí na otravy v domácnostech je kysličník uhelnatý (CO). Jediný bezpečný způsob, jak zjistit přítomnost oxidu uhelnatého, spočívá v nainstalování CO měřících zařízení a detektorů na každé podlaží vašeho domu či bytu a do prostor pro spaní.

  Hasicí přístroje
  Nejste-li s to reagovat na malý oheň, jakmile vypukne nebo v okamžiku kdy se začíná šířit, s velkou pravděpodobností nejste vybaven hasicím přístrojem nebo není ve vaší domácnosti hasicí přístroj správného typu.

  Únikové žebříky
  Dle statistiky MVČR každý týden zemře člověk při požáru v domácnosti. Doporučujeme tedy mít pro případ požáru i jiného nebezpečí jeden žebřík v každé obsazené místnosti v nadzemních podlažích. Společnost Kidde Safety vyrábí evakuační žebříky k úniku před požárem, které vám přijdou vhod, bydlíte-li ve dvou či třípodlažním domě.

   


Novinky a prezentace

Nové řady produktů - Prezentační panely - Videoknihovna - Srovnání detektorů

Get in shape now!

Join now for a free 7 day trial